Уважаеми родители и близки на децата,

ще се радваме, ако за децата, нашето детско заведение се превърне в любимо място за игри, забавления и труд.

Организационно педагогически и методически дейности

Брой Деца: по списък - 186 140 по план
Брой На Групите: утвърдени - 6 6 по план

Организационно педагогически и методически дейности

Учители - 13
Ст. учители - 11
Гл. учител -1
Учител по музика - 1
Росица Илиева
Росица Илиева
Росица Илиева
старши учител
Милена Георгиева
Милена Георгиева
Милена Георгиева
старши учител
Бистра Владимирова
Бистра Владимирова
Бистра Владимирова
старши учител
Емилия Ботева
Емилия Ботева
Емилия Ботева
старши учител
Виолета Димитрова
Виолета Димитрова
Виолета Димитрова
старши учител
Цветелина Бонева
Цветелина Бонева
Цветелина Бонева
старши учител
Милена Малакова
Милена Малакова
Милена Малакова
старши учител
Мария Минчева
Мария Минчева
Мария Минчева
старши учител
Таня Колева
Таня Колева
Таня Колева
старши учител