Детска градина №29 ,,Славейче” е създадена през 1974г. Намира се в централната част на град

Стара Загора. Разполага с помещения за шест групи за деца от три до седем години, сформирани по възрасти. В градината работят 12 педагогически специалисти, даващи криле на детското творчество, въображение и талант. През целия ден във всяка възрастова група, съвместно с учителя работи и помощник-възпитател на групата.

Детска градина ,,Славейче” е базова градина на Тракийски университет и обучава и практически подготвя нови кадри – педагогически специалисти.

Дворът на детската градина е оборудван с пясъчници , катерушки, пързалки и обособено пространство за всяка група за игра на открито. Под красиви и различни дървесни видове са изградени детски стадиони по футбол и баскетбол за децата на детска градина ,,Славейче”.