На 12.09.2023г. от 17.00ч в залата на ДГ №29 ,,Славейче“ ще се състои обща родителска среща на родители с учители на деца, родени през 2020г.