Кандидатстването и класирането в ДГ 29 ,,Славейче,, се извършва  през Информационната система за обслужване на детските заведения .

Организационно педагогически и методически дейности

Брой Деца: по списък - 186 140 по план
Брой На Групите: утвърдени - 6 6 по план

Организационно педагогически и методически дейности

Учители - 13
Ст. учители - 11
Гл. учител -1
Учител по музика - 1
Росица Илиева
Росица Илиева
Росица Илиева
старши учител
Милена Георгиева
Милена Георгиева
Милена Георгиева
старши учител
Бистра Владимирова
Бистра Владимирова
Бистра Владимирова
старши учител
Михаила Михайлова
Михаила Михайлова
Михаила Михайлова
старши учител
Виолета Димитрова
Виолета Димитрова
Виолета Димитрова
главен учител
Цветелина Бонева
Цветелина Бонева
Цветелина Бонева
старши учител
Милена Малакова
Милена Малакова
Милена Малакова
старши учител
Мария Mинчева
Мария Mинчева
Мария Mинчева
старши учител
Таня Колева
Таня Колева
Таня Колева
старши учител