Отчети и бюджет
2018; 2019
 • Отчет февруари 2019 – Виж тук
 • Бюджет с тримесечно разпределение на второстепенен разпоредител с бюджет – Виж тук
 • Финансова правна форма към 31.03.2019 – Виж тук
 • Отчет касово изпълнение към 31.03. 2019 – Виж тук
 • Отчет касово изпълнение към 31.03. 2019 – Виж тук
 • Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ – Виж тук
 • Отчет касово изпълнение към 30.04. 2019 – Виж тук
 • Отчет касово изпълнение към 31.05. 2019 – Виж тук
 • Отчет касово изпълнение към 30.06. 2019 – Виж тук
 • Отчет касово изпълнение към 31.07. 2019 – Виж тук
 • Отчет касово изпълнение към 31.08. 2019 – Виж тук
 • Отчет тримесечие – Виж тук
 • Отчет деветмесечие – Виж тук
 • Отчет месец Октомври 2019г.- Виж тук
 • Отчет месец Ноември 2019г.- Виж тук
 • Отчет месец Декември 2019г.- Виж тук
 • Отчет месец Декември 2019г.- Виж тук
 • Отчет средства ЕС – Виж тук
Заповед за определяне на заявител по Схема ``Училищен плод`` и Схема ``Училищно мляко`` №222/31.05.2019г.``